Politika kvalitete

Glavni cilj Energy Centra Plus d.o.o. je zadovoljstvo klijenta. To postižemo uspostavom sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2015. Opseg pokrivenosti sustavom kvalitete je veleprodaja i maloprodaja elektromaterijala i rasvjete. Kroz sustav kvalitete uzimamo informacije koje nam govore na koji način poboljšati kvalitetu prodajnog asortimana elektroopreme i rasvjete te kako trajno poboljšavati poslovni odnos s klijentima. Energy Centar Plus d.o.o. postavlja godišnje ciljeve kvalitete koji se nastoje ispuniti.
Zadovoljstvo klijenata se ispituje putem anketa o zadovoljstvu klijenta iz kojih proizlaze analize zadovoljstva. Prodajni asortiman elektroopreme i rasvjete prilagođavamo zahtjevima naših klijenata. Nastojimo poboljšavati procese npr. kod povrata robe ili reklamacija.

Svaki zaposlenik je odgovoran za zadatke koje zahtijeva njegov specifični posao bilo da je u administraciji, trgovini ili skladištu. Zaposlenici su osposobljeni i informirani kako svoje zadatke obavljati. Energy Centar Plus d.o.o. postavlja odgovornost za svakog zaposlenika za predano obavljanje raspoređenih zadataka. U Energy Centru Plus d.o.o. se nastoji podići osobni standard rada i življenja svih zaposlenika. Kvaliteta se provodi i kontrolira na svakom radnom mjestu, a osobito u skladištu. Zaposlenici su obavezni doprinositi unaprjeđenju kvalitete ali i ostvarivanju ove Politike.

Energy Centar Plus d.o.o. je prepoznao svoje potrebe prema dobavljačima ali i zahtjeve svojih dobavljača. Dobavljač želi dugotrajnu suradnju i povjerenje te se ulažu dvosmjerni napori u uspostavi takvih odnosa. Sastavili smo listu dobavljača. S dobavljačima imamo dobar partnerski odnos. Jedanput godišnje se provodi ocjena dobavljača.

Prema partnerima i financijerima se poštuju svi ugovoreni odnosi kako bi se ispunili svi njihovi zahtjevi. Energy Centar Plus d.o.o. je prepoznao i zahtjeve od strane zakonodavca. Oni se najviše odnose u pogledu poštivanja zakonskih zahtjeva vezanih za trgovinu, radne uvjete i okoliš. Potpuno smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima.

Kontinuiranim praćenjem sustava upravljanja kvalitetom i unutarnjim auditima (prosudbama) omogućeno je pravovremeno otkrivanje nesukladnosti iz naših poslovnih procesa. Na godišnjoj razini jedanput se angažiraju vanjski stručnjaci kako bi ocijenili sustav upravljanja kvalitetom na nepristran i objektivan način.

Energy Centar Plus d.o.o. sa svim svojim poslovnim procesima promišlja i o zaštiti okoliša kao bitnom elementu poslovanja. Demonstracijom svoje ekološke svijesti želi izgraditi dodatno povjerenje kod svojih zainteresiranih strana, ali i društvenoj okolini dati signal društvene odgovornosti.

Politika kvalitete, kao dokument je deklaracija opredijeljenosti za kvalitetu i javno se objavljuje i tako omogućava svim zainteresiranim stranama da se upoznaju sa stavovima Energy Centra Plus d.o.o.


U Zagrebu 12.10.2022.

Jelisije Šarančić
Odgovorna osoba

Energy Centar Plus d.o.o.
Organizacija
Energy Centar + © 2022. Sva prava pridržana.