Politika zaštite osobnih podataka za web stranicu

Energy Centar Plus d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka preko web stranice
Kupci našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o kupcima ne obrađujemo, osim ako kupac dobrovoljno ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja odnosno narudžbu robe. Tada kupac daje prešutnu privolu za obradu njegovih osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka kod dolaska kupca u trgovinu
Kupci koji posjete trgovinu daju privolu za narudžbu robe direktno na prodajnom mjestu. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik.

Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi osobni podaci se koriste isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni.

Tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podatka
Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka,video nadzor te brojne ostale mjere.

Prava kupca prema GDPR-u
Kupac u svakom trenutku ima sljedeća prava:
• pravo na pristup podacima i uvid u podatke
• pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
• pravo na prenosivost podataka
• pravo na povlačenje privole
• pravo na podnošenje prigovora
• pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
• pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Kako ostvariti svoja prava
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na telefon +385 1 309 5973 ili putem mail-a: maloprodaja@energycentar.hr

Kolačići (Cookies)
Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Energy Centar + © 2022. Sva prava pridržana.